Jesteś tutaj » »

O firmie

Raport bieżący EBI Nr 20/2014

Zarząd spółki NAVI GROUP S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 7 listopada 2014 roku Emitent zawarł ze spółka pod firmą Hoist Kredit AB (publ) („Hoist Finance”) z siedzibą w Sztokholmie przedwstępną umowę nabycia ogółu praw i obowiązków Emitenta w spółce zależnej pod firmą Kancelarii Prawnej NAVI LEX K. Brońska i Wspólnicy sp.k. („NAVI LEX”) z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z postanowieniami Stron, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nastąpi do końca 2014 roku. Emitent stosownym komunikatem udzieli dalszych informacji o sfinalizowaniu transakcji.

Nabycie przez inwestora jakim jest Hoist Finance ogółu praw i obowiązków w Kancelarii Prawnej NAVI LEX K.Brońska i Wspólnicy sp.k. dodatkowo wzmocni pozycję rynkową NAVI LEX. Jest to również ważny krok strategiczny dla Hoist Finance na polskim rynku. Zarząd Emitenta przytacza słowa Pana Tomasza Łebka, Partnera w Kancelarii Prawnej NAVI LEX sp.k., który po sfinalizowaniu transakcji będzie zarządzać polskim oddziałem Hosit Finance.

„NAVI GROUP S.A. realizuje strategię długoterminową uczynienia z NAVI LEX jednego z głównych graczy na polskim rynku wierzytelności. Jesteśmy przekonani, że połączenie możliwości inwestycyjnych Hoist Finance z doświadczeniem NAVI LEX tworzy solidną podstawę do dalszego rozwoju Hoist Finance na polskim rynku.”

Zarząd Emitenta informuje także, iż w związku z planowanym zbyciem ogółu praw i obowiązków w ww spółce zależnej oraz po zawarciu i wykonaniu umowy przyrzeczonej, Emitent planuje przeprowadzenie w 2015 roku likwidacji spółki Emitenta. Zarząd Emitenta oświadcza, iż dyspozycja art. 24 ust 3 ustawy o obligacjach zostanie przez Emitenta stosownie zastosowana, co oznacza, iż obecnie notowane obligacje serii NAV0216, NAV0515 oraz NAV0915 zostaną w całości wykupione przez Emitenta przed terminem, w dacie rozpoczęcia likwidacji.

Zarząd NAVI GROUP S.A.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Bartłomiej Mateusz Sobolewski - Prezes Zarządu
  • Mateusz Mazur - Wiceprezes Zarządu