• Navi Group S.A. jako jedyny podmiot na rynku oferuje asset management - model inwestycyjny wierzytelności windykacji masowych

  • Obligacje Navi Group S.A. są notowane na rynku ASO CATALYST GPW

  • NAVI LEX S.K.A. posiada licencję KNF na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi

  • Jesteśmy członkiem KPF w Polsce

Jesteś tutaj » »

O firmie

Grupa Kapitałowa Navi Group S.A. to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także doradztwem dla podmiotów inwestujących w portfele wierzytelności (asset management).

Grupa Kapitałowa Navi Group S.A. została sklasyfikowana na 3 miejscu w Polsce (stan na 31.12.2013) w branży windykacji wierzytelności detalicznych pod względem ilości zakupionych  aktywów, z udziałem w rynku wynoszącym 7.52%.

Ilość zarządzanych aktywów osiągnęła wartość 3.5 mld PLN (stan na 30.06.2014) przy jednoczesnym wzroście liczby obsługiwanych spraw do ponad 1 mln.

W 2013 roku Navi Group S.A. wyceniła łącznie ponad 200 portfeli wierzytelności na rynku pierwotnym i wtórnym o wartości nominalnej ponad 11 mld zł.

Spółki Grupy obsługują należności na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego i kładą główny nacisk na model windykacji prawnej, oparty na wykorzystaniu dedykowanych systemów IT oraz Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).

Navi Group S.A. jako jedyny podmiot na rynku świadczy usługi asset management w branży wierzytelności masowych, polegające na kompleksowej organizacji procesu inwestycyjnego (wycena, zakup, prowadzenie windykacji).

Profesjonalna kadra

Navi Group S.A. skupia kadrę managerską mającą kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte podczas zarządzania wierzytelnościami masowymi największych firm windykacyjnych oraz banków. Profesjonalny zespół wykwalifikowanych pracowników pracuje na dedykowanym, innowacyjnym oprogramowaniu IT, stale rozwijanym i modyfikowanym pod kątem potrzeb Grupy.

Kancelaria Prawna Navi Lex Sp. k.

Kancelaria Prawna Navi Lex Sp. k. – zajmuje się obsługą prawną wierzytelności w ramach Grupy Kapitałowej Navi Group S.A., świadcząc usługi serwisera. Kładzie duży nacisk na innowacyjność nowych produktów prawno-informatycznych zapewniających najlepszą efektywność windykacji

Model windykacji prawnej, stanowiący podstawę działalności w Navi Lex Sp. k. przebiega równolegle z procesem polubownym (call center oraz korespondencja masowa). Wykorzystanie dedykowanych systemów IT oraz Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU) zwiększa skuteczności windykacji, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości obsługi.

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, posiada licencję na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. Kancelaria zajmuje się profesjonalną wyceną pakietów wierzytelności oraz tworzeniem modeli przepływów finansowych prognozowanych w toku indywidualnie opracowanej strategii zarządzania lub serwisowania pakietu wierzytelności.