Navi Group S.A.

Likwidacja Emitenta

Likwidator spółki pod firmą NAVI GROUP S.A. (‚Spółka‘) informuje, że w dniu 7 stycznia br. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji, a także: (i) odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowych jej członków w osobach Pana Marka Jakubczyka, Pana Tomasza Sobczyka, Pana Oskara Kowalewskiego, Pana Artura Krzykowskiego oraz Pana Dariusza Kulgawczuka, kolejno (ii) powołania nowych członków Rady Nadzorczej w osobach Pana Marka Jakubczyka, Pana Tomasza Sobczyka oraz Pana Bartłomieja Mateusza Sobolewskiego. Powołano likwidatora Spółki w osobie Pana Mateusza Mazura. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego został złożony w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu w dniu 8 stycznia br. 

x