Navi Group S.A.

Raport bieżący EBI Nr 20/2014

Zarząd spółki NAVI GROUP S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 7 listopada 2014 roku Emitent zawarł ze spółka pod firmą Hoist Kredit AB (publ) („Hoist Finance”) z siedzibą w Sztokholmie przedwstępną umowę nabycia ogółu praw i obowiązków Emitenta w spółce zależnej pod firmą Kancelarii Prawnej NAVI LEX K. Brońska i Wspólnicy sp.k. („NAVI LEX”) z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z postanowieniami Stron, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nastąpi do końca 2014 roku. Emitent stosownym komunikatem udzieli dalszych informacji o sfinalizowaniu transakcji.

x